คำแถลงการณ์วิสัยทัศน์

เราจะสร้างสรรค์
วิถีชีวิตในอนาคต
ที่ผู้คนทุกคน
มีรอยยิ้ม

ความคิดที่อยู่ในคำแถลงการณ์วิสัยทัศน์

สิ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไปคือ การคำนึงถึง “ลูกค้า” เป็นอันดับแรก ขอบเขตของการทำธุรกิจ คือ “การดำรงค์ชีวิตของลูกค้า” และสร้างสรรความสุขและความอุดมสมบูรณ์ของลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภค

สิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงคือ การเข้าใจถึงความต้องการที่หลากหลายของ “ผู้คนแต่ละคน” อย่างเจาะลึกแบบไม่เคยมีมาก่อน ไม่เพียงแต่ตอบสนองกับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่เราจะต้อง “สร้างสรร” วิถีการดำรงชีวิตของอนาคตขึ้นด้วย

แล้วให้ “รอยยิ้ม” ของลูกค้าและพวกเราที่เกิดขึ้นและแพร่ขยายออกไป เป็น “การเบ่งบานของรอยยิ้ม” ดั่งการเบ่งบานของดอกไม้หลากสี

นี่คือ เรื่องราวของพวกเรา AEON กับ MIRAI*

*MIRAI แปลว่า “อนาคต” ในภาษาญี่ปุ่น

(พวกเราจะมุ่งหน้าไปที่ไหนกันนะ)
คำถามนั้นได้ผุดขึ้นมาในใจของ AEON
และเมื่อรู้ตัวอีกที ก็มี MIRAI มานั่งอยู่ข้างๆแล้ว

(พวกเราจะมุ่งหน้าไปที่ไหนกันนะ)
คำถามนั้นได้ผุดขึ้นมาในใจของ AEON
และเมื่อรู้ตัวอีกที ก็มี MIRAI มานั่งอยู่ข้างๆแล้ว

อนาคตข้างหน้านี้
วิถีชีวิตและสังคม
จะเป็นอย่างไรกันนะ

อนาคตที่ถูกกำหนดตายตัวน่ะ ไม่มีอยู่จริงหรอกนะ

MIRAI หัวเราะแล้วตอบคำถาม

ถึงแม้ว่าโลกปัจจุบันนี้จะทำให้ เราพอคาดเดาเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าได้นิดหน่อย ก็เถอะนะ

เช่น เทคโนโลยีจะทำให้มนุษย์เป็นอิสระมากขึ้น?
แต่ว่า อาจมีบางคนที่ลำบากด้วยเรื่องนั้นอยู่เหมือนกันนะ

ปัญหาสิ่งแวดล้อม อาจจะหนักหนาขึ้นไปอีกก็ได้ ด้วยเรื่องนี้ โลกเราอาจจะรวมกันเป็นหนึ่งก็ได้

แต่ว่า อนาคตจะดำเนินไปทางไหน ก็ไม่ถึงกับไม่รู้เลยหรอกนะ

เพราะความคิดที่ว่า “อยากทำให้วิถีชีวิตและสังคมแบบนี้เกิดขึ้นจริง” ก็สามารถจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตได้ด้วย

MIRAI ชี้ไปยังอีกฟากที่แสนห่างไกลแล้วพูดว่า

เอ้า เงยหน้าขึ้นแล้วลองดูสิ ไม่ใช่แค่ภายภาคหน้าที่คาดเดาได้ แต่ไกลกว่านั้นไปอีก มองเห็นภาพวิวทิวทัศน์แบบไหนละ?

มองไม่เห็นอะไรเลย มีแค่โลกใบใหม่ที่ยังไม่มีอะไรอยู่เลย

ถ้างั้น ลองจินตนาการดูสิ
ภาพวิวทิวทัศน์ที่พวกเธออยากจะเห็น ลองวาดภาพไว้ในใจสิ

AEON เพ่งมองไปยังที่แสนไกลอีกครั้ง ราวกับมองผืนผ้าใบสีขาวสะอาด

...อ๊ะ!

รอยยิ้ม! มองเห็นรอยยิ้มละ!

ทุกคนมีสีหน้าที่ดีมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

เหมือนกับทุ่งดอกไม้ที่แผ่กว้างออกไปอย่างไม่สิ้นสุดเลย

ดูสิ ทั้งลูกค้า ทั้งพวกเรา ต่างก็ยิ้มไปด้วยกัน!

ดูสิ ทั้งลูกค้า ทั้งพวกเรา ต่างก็ยิ้มไปด้วยกัน!

ถึงแม้จะคาดเดาไม่ได้ แต่จินตนาการได้
และเรื่องที่เราจินตนาการได้ เราก็สร้างขึ้นมาได้

อื้อ มองเห็นแล้วละ
ภาพวิวทิวทัศน์ที่เราอยากทำให้เป็นจริง

AEON ตอบด้วยดวงตาเป็นประกาย

เราจะสร้างสรรค์
วิถีชีวิตในอนาคต
ที่ผู้คนทุกคน
มีรอยยิ้ม

ตราบเท่าที่
ภายในใจยังเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มหลากสีสัน
ต้องทำได้แน่นอน

การวางตำแหน่งและองค์ประกอบของวิสัยทัศน์

การวางตำแหน่งและองค์ประกอบของวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์เป็นเครื่องนำทางไปสู่อนาคต

เรื่องราวที่กำหนดขึ้นมาจะเป็นจุดเริ่มต้นสู่อนาคตที่เป็นเป้าหมายของเรา คุณวาดภาพแบบไหนเอาไว้หรือ “วิสัยทัศน์แห่งอนาคตของกลุ่มบริษัท AEON” ที่จะนำเสนอจากนี้ เป็นวิสัยทัศน์ ตาม “ปรัชญาพื้นฐานของ AEON” อันจะเป็นเครื่องนำทางสู่อนาคต โดยรวมความมุ่งมั่นและพลังของแต่ละบริษัทและชาว AEON ลงไป

วิสัยทัศน์นี้ ประกอบไปด้วย 3 สิ่ง คือ “อนาคตที่กลุ่มบริษัท AEON อยากสร้างให้เป็นจริง” “ตัวตนที่กลุ่มบริษัท AEON อยากจะเป็น” เพื่อทำให้อนาคตนั้นเป็นจริง และ “ทัศนคติและคำปฏิญาณที่ให้ความสำคัญ” ที่ชาว AEON มีร่วมกัน

และการอธิบายภาพรวมของวิสัยทัศน์ออกมาในคำพูดเดียวก็คือ “คำแถลงการณ์วิสัยทัศน์”

คำแถลงการณ์วิสัยทัศน์

เราจะสร้างสรรค์
วิถีชีวิตในอนาคต
ที่ผู้คนทุกคน
มีรอยยิ้ม

อนาคตที่กลุ่มบริษัท AEON
อยากสร้างให้เป็นจริง

อนาคตที่ลูกค้า
สามารถสัมผัสได้ถึง “สังคมที่สดใสขึ้น”
และ “ความสุขในแบบของตน”
ทำให้ “ใช้ชีวิตได้อย่างอิ่มเอมใจ เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม”

ตัวตนที่กลุ่มบริษัท AEON
อยากจะเป็น

เป็นกลุ่มบริษัทที่เป็นผู้นำในการร่วมสร้างสรรค์วิถีชีวิต และทำให้ทั้งตัวบุคคลและสังคมโดยภาพรวม มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีก

ทัศนคติและคำปฏิญาณที่ให้ความสำคัญ

~ทัศนคติ 3 ข้อ~
“การลงมือกระทำอย่างมุ่งมั่นตามเป้าหมายที่กำหนด” “การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์คุณค่าใหม่” “การสร้างความสัมพันธ์ หล่อเลี้ยง และร่วมกันรังสรรค์”
~คำปฏิญาณ 1 ข้อ~
“จริงใจและซื่อสัตย์อยู่เสมอ”

อนาคตที่กลุ่มบริษัท AEON อยากสร้างให้เป็นจริง

อนาคตที่กลุ่มบริษัท AEON อยากสร้างให้เป็นจริง

อนาคตที่ลูกค้า
สามารถสัมผัสได้ถึง “สังคมที่สดใสขึ้น”
และ “ความสุขในแบบของตน”
ทำให้ “ใช้ชีวิตได้อย่างอิ่มเอมใจ เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม”

อนาคตที่ลูกค้า สามารถสัมผัสได้ถึง “สังคมที่สดใสขึ้น” และ “ความสุขในแบบของตน” ทำให้ “ใช้ชีวิตได้อย่างอิ่มเอมใจ เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม”

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้น และมีเหตุการณ์หลากหลายที่เกี่ยวพันกัน ทำให้กลายเป็นอนาคตที่คาดการณ์ได้ยาก ท่ามกลางการได้พบเจอเรื่องน่าตกใจ หรือการค้นพบเรื่องน่ายินดี ก็อาจทำให้เกิดปัญหารุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้

ความเป็นไปได้ของมนุษย์ขยายตัวขึ้นตามการพัฒนาของเทคโนโลยี ลูกค้าก็คงจะแสวงหาความพึงพอใจจากใจจริงของตัวเองกันมากขึ้น โดยยึดความเป็นตัวตนของตัวเอง ความรู้สึกร่วม ความเชื่อใจ มากขึ้น เป็นต้น

พวกเราจะวาดภาพ “อนาคตที่กลุ่มบริษัท AEON อยากสร้างให้เป็นจริง” ด้วยการคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

อนาคตที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ถึง “สังคมที่สดใสขึ้น”

สร้างความสะดวก ความสบาย และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ทำให้ใจเต้นรัวเพิ่มขึ้นในชีวิต ลบความกังวลในเรื่องเชิงลบ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเหลื่อมล้ำ ที่มาพร้อมการพัฒนาของสังคม ให้หมดไป เราอยากจะสร้างอนาคตที่ทำให้สัมผัสได้ถึงสังคมที่สดใสขึ้น ผ่านสิ่งต่างๆเหล่านั้น

อนาคตที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ถึง “ความสุขในแบบของตน”

ลูกค้าตระหนักถึงความเป็นไปได้ตัวเองและสามารถพัฒนาตัวเองได้ ลูกค้าสามารถเปิดเผยอัตลักษณ์ของตัวเองและแสดงออกเสน่ห์ของตัวเองออกมาได้ มีสถานที่ซึ่งเป็นตัวของตัวเองได้ มีผู้คนที่สามารถแบ่งปันความรู้สึก และเชื่อใจซึ่งกันและกันได้ เราอยากจะสร้างอนาคตที่ทำให้ลูกค้าทุกคนสามารถสัมผัสได้ถึงความสุขในแบบของตน ด้วยสิ่งเหล่านี้

อนาคตที่ลูกค้า “ใช้ชีวิตได้อย่างอิ่มเอมใจ เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม”

บางครั้ง การพัฒนาของสังคมกับความสุขของแต่ละคนก็ขัดแย้งกัน การสร้างสมดุลของสองด้าน จะทำให้ลูกค้าดำเนินชีวิตได้อย่างอิ่มเอมใจและมีรอยยิ้ม เราอยากจะสร้างอนาคตที่รอยยิ้มเช่นนั้นแผ่กว้างออกไปทั่วทุกแห่งหน

ตัวตนที่กลุ่มบริษัท AEON อยากจะเป็น

เป็นกลุ่มบริษัทที่เป็นผู้นำในการร่วมสร้างสรรค์วิถีชีวิต
และทำให้ทั้งตัวบุคคลและสังคมโดยภาพรวม
มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีก

พวกเราอยากจะเป็นกลุ่มบริษัทที่ได้สร้างสรรค์วิถีชีวิตในอนาคตที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ร่วมไปกับลูกค้าและเพื่อนพ้องที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน

อยากจะเป็นกลุ่มบริษัทที่นำพาความอุดมสมบูรณ์มาสู่ทั้งตัวบุคคลและสังคม และเติบโตต่อไป ด้วยการเป็นผู้นำทางนวัตกรรมของตัวเองและการร่วมรังสรรค์

เราจะนำเสนอคุณค่าที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วยการพัฒนาสินค้าและการบริการ และทำหน้าที่นี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งให้ความสำคัญกับคำว่า “การเชื่อมโยง”

“การเชื่อมโยง”

เชื่อมโยงตัวบุคคลอย่างลึกซึ้ง

เชื่อมโยงระหว่างบุคคลและสังคม

เชื่อมโยงระหว่างบุคคลและบุคคล

ขยายความเชื่อมโยงให้กว้างออกไป

นำเสนอคุณค่าใหม่ด้วยการทำหน้าที่ทั้ง 4 ให้ลุล่วง ความท้าทายของพวกเราอยู่ที่ตรงนี้

เชื่อมโยงตัวบุคคลอย่างลึกซึ้ง

เราต้องทำความเข้าใจความรู้สึกและวิธีคิดของลูกค้า เพื่อสามารถรับรู้วิถีชีวิตในภาพรวมของแต่ละคน และให้บริการเชื่อมโยงอย่างแนบแน่น ทั้งก่อนและหลังการขาย นำเสนอคุณค่าตามที่ใจลูกค้าต้องการ เพื่อให้ลูกค้าได้สนุกกับชีวิตในแต่ละวันในแบบของตนได้ยิ่งขึ้น เช่น การให้ลูกค้าตระหนักถึงความเป็นไปได้ของตัวเอง การสามารถแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของตนได้ เป็นต้น

เชื่อมโยงระหว่างบุคคลและบุคคล

เชื่อมโยงลูกค้าเข้าด้วยกันผ่านทัศนคติ งานอดิแรก และความชอบของแต่ละคน นำเสนอโอกาส เวลา และสถานที่สำหรับแบ่งปันความยินดีและความสนุกสนาน ร่วมไปกับผู้คนที่ได้พบเจอ มีความรู้สึกร่วมกัน เชื่อใจซึ่งกันและกัน ข้ามผ่านกำแพงทางช่วงวัยหรืออายุ

เชื่อมโยงระหว่างบุคคลและสังคม

เชื่อมโยงบุคคลเข้ากับสังคม เพิ่มความอิ่มเอมใจของลูกค้า ผ่านความสัมพันธ์กับรอบข้างและการทำประโยชน์เพื่อผู้คน นำเสนอโอกาสหรือแนวทาง สำหรับแสดงอัตลักษณ์หรือความสามารถของตนได้ดียิ่งขึ้น และสัมผัสถึงความปีติร่วมไปกับสังคม

ขยายความเชื่อมโยงให้กว้างออกไป

แผ่ขยายความเชื่อมโยงจาก “รอบตัว” ของลูกค้า ไปสู่ “ชุมชน” จนถึง “โลก” เพื่อทำให้สามารถคำนึงถึงความอุดมสมบูรณ์ของสังคมโดยรวมได้จากวิถีชีวิตในแต่ละวัน และ ร่วมสร้างสรรค์วิถีชีวิตซึ่งเปี่ยมไปด้วยความสุขในสังคมที่สดใสขึ้น ไปพร้อมกันกับลูกค้า

ทัศนคติและคำปฏิญาณที่ให้ความสำคัญ

ทัศนคติและคำปฏิญาณที่ให้ความสำคัญ

ในฐานะที่เราเป็นกลุ่มกิจการที่ทำการปฏิรูปอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะทำให้วิสัยทัศน์เป็นจริง เราจึงร่วมกันยึดมั่น ทัศนคติ 3 ข้อ และคำปฏิญาณ 1 ข้อ ดังต่อไปนี้ เพื่อสร้างสรรค์วิถีชีวิตในอนาคตที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม

ทัศนคติ 3 ข้อ

“การลงมือกระทำอย่างมุ่งมั่นตามเป้าหมายที่กำหนด”

เราต้องมีเป้าหมายที่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก แล้วมุ่งมั่นทำ และสื่อสารกับคนรอบข้าง จากการกระทำอย่างมุ่งมั่นเปลี่ยนการสื่อสารและร่วมมือกับคนรอบข้างให้เป็นพลังแห่งการปฏิรูป

“การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์คุณค่าใหม่”

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะทำให้ความเป็นไปได้ของการกระทำเพิ่มสูงขึ้น เพิ่มพูนปัญญาด้วยการปฏิบัติจริง และขัดเกลาความเชี่ยวชาญของตน สร้างเป็นคุณค่าใหม่

“การสร้างความสัมพันธ์ หล่อเลี้ยง และร่วมกันรังสรรค์”

สร้างและหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ที่หลากหลาย ข้ามผ่านกำแพงของบริษัท กลุ่มบริษัท และองค์กร เพิ่มความเร็วของวงจรการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและการสร้างคุณค่าด้วยการเชื่อมโยงที่มี และร่วมกันสร้างวิถีชีวิตในอนาคตไปด้วยกัน

คำปฏิญาณ 1 ข้อ

“จริงใจและซื่อสัตย์อยู่เสมอ”

เพราะมีความจริงใจและความซื่อสัตย์ จึงเกิดความเชื่อใจ และความตระหนักในเป้าหมายร่วมกันขึ้น ความรู้สึกร่วมกันของลูกค้าและเพื่อนร่วมงานจะกลายเป็นจุดกำเนิดของการสร้างสรรค์งานร่วมกัน พวกเราขอปฏิญาณว่าจะคงไว้ซึ่งความจริงใจและซื่อสัตย์ตลอดไป

มาจินตนาการกันเถอะ มาสร้างสรรค์กันเถอะ
ภาพที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มหลากสีสัน